Назва наукового проекту / Секція Заклад / Регіон
-9 Розвиток теорії, методів та засобів високоточного дистанційного моніторингу природних середовищ надширокосмуговими багатоканальними радіометричними системамиСтворення енергоефективних, екологічно безпечних та високоточних радіометричних систем (РМС) − це пріоритетний напрямок розвитку сучасної радіотехніки, який потребує розвитку нових підходів і методів синтезу та впровадження новітніх технологій практичної реалізації алгоритмів обробки сигналів. РМС характеризуються низьким енергоспоживанням і економічними показниками у виробництві, малими розмірами та вагою і є перспективними для вирішення широкого кола задач дистанційного визначення електрофізичних параметрів та статистичних характеристик об’єктів в радіоастрономії, дистанційному зондуванні Землі, медицині, радіолокації та космічних дослідженнях. Сучасні вимоги до точності оцінювання параметрів об’єктів, роздільної здатності та флуктуаційної чутливості стрімко зросли, а наявні надбання практики та теорії їх не задовольняють. Перспективним напрямком підвищення ефективності РМС є перехід до обробки просторово-часових надширокосмугових (НШС) сигналів. Але це потребує подолання протиріччя, яке полягає у невідповідності технічної бази для розробки нових високоефективних РМС наявній теорії статистичного синтезу алгоритмів оптимальної обробки просторово-часових НШС сигналів. Як наслідок протиріччя виникла проблема розробки фундаментальних основ теорії синтезу та аналізу практичної реалізації НШС РМС, на вирішення якої спрямована тематика досліджень проекту. / Електроніка, радіотехніка та телекомунікації Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» / Харківська