Про здійснення експертизи анотованих звітів за завершеними у 2014 році науково-дослідними роботами

Головам секцій за фаховими напрямами Наукової ради МОН України.

Експертиза анотованих звітів за завершеними у 2014 році науково-дослідними роботами здійснюється в системі «Наука в університетах» за раніше встановленою формою для експертних висновків з 21 квітня 2015 року. Звертаємось до голів секцій з проханням уважно проаналізувати експертні висновки, підготовлені експертами секції за результатами експертизи анотованих звітів та у разі потреби додатково обговорити результати експертизи на засіданнях секцій.

Крім того, перелік науково-дослідних робіт, які отримали незадовільну оцінку необхідно визначити на засіданні секції та внести до протоколу секції.

Враховуючи те, що Міністерством розробляються нові підходи щодо здійснення об’єктивної експертизи анотованих звітів за закінченими науково- дослідними роботами, просимо Вас надати конкретні пропозиції до форм анотованих звітів та експертних висновків, згідно з якими здійснюється їх оцінка.

Дякуємо за співпрацю.

Лист Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 № 18/4-64-15 «Про здійснення експертизи анотованих звітів за закінченими науково-дослідними роботами у 2014 році» 


Коментарі

розділ - підготовка наукових кадрів: якщо в НДР планується не захист дисертації, а її підготовка, то не можна визнати це як виконаний результат, оскільки не дозволяє форма.

Форма експертного висновку дозволяє обрати один із варіантів: запланований у запиті показник не виконано у повному обсязі ( 1 - дисертацію не підготовлено; 2 - дисертація прийнята до захисту у спеціалізованій вченій раді); запланований у запиті показник виконано; запланований у запиті показник з захисту дисертацій перевиконано. Тобто, якщо в НДР планується не захист дисертації, а її підготовка, потрібно обирати 2 - дисертація прийнята до захисту у спеціалізованій вченій раді, якщо це має місце, або 1 - дисертацію не підготовлено.