Рекомендації щодо введення та друку наукових проектів з інформаційної системи "Наука в університетах"

До уваги користувачів ВНЗ та НУ!

Наукові проекти обов'язково роздруковуються з системи на основі внесених користувачами даних. Для генерації пдф-файлу друкованої пдф-форми потрібно натиснути на зображенні піктограми пдф-файлу навпроти відповідного проекту на сторінці переліку проектів.

Особливості заповнення форм комплексних проектів і їх друку з системи.

Головна організація комплексного проекту вказує:

 1. назву комплексного проекту, а також описує комплексний проект вцілому в анотації та ін. (п.1-6);
 2. лише своїх основних виконавців, тобто основних виконавців головної організації;
 3. обґрунтування термінів, що стосується всього комплексного проекту;
 4. фінансове обґрунтування витрат своєї частини (головної організації) комплексного проекту (п.7.1-7.4), а також калькулювання собівартості в описовій формі як своєї частини (головної організації), так і всього комплексного проекту вцілому;
 5. доробок авторів, очікуване використання отриманих результатів, етапи роботи, виконавців з оплатою, матеріально-технічну базу та відповідні кількісні показники, що стосуються лише головної організації (п.8-11).

При формуванні друкованої пдф-форми комплексного проекту головною організацією формується зведений (цілісний) комплексний проект з даними всіх учасників. Дані щодо загального обсягу фінансування, фінансового обґрунтування витрат для виконання проету (обсяг витрат на оплату праці, обсяг витрат на матеріали, обсяг витрат на енергоносії, інші витрати), а також дані таблиць кількісних показників (п8-9, за виключенням показника ефективності використання коштів), кількість виконавців проекту (з оплатою в межах запиту) будуть братись від кожного учасника комплексного проекту і автоматично сумуватись. Ефективність використання коштів в комплексних прикладних роботах автоматично вираховується як середнє арифмитичне всіх учасників проекту. Текстова інформація, що стосується основних виконавців, ухвалених протоколів, доробку авторів, очікуваного використання отриманих результатів, етапів роботи, виконавців з оплатою та матеріально-технічної бази буде додаватись до відповідного розділу від кожного з учасників комплесного проекту. Головна організація подає до Міністерства увесь (цілісний) комплексний проект разом з додатками: сканкопіями калькуляцій витрат та листами підтримки (за наявності таких) з підписами та печатками від усіх учасників проекту.

Організація співвиконавець комплексного проекту вказує:

 • лише дані своєї частини комплексного проекту по всім полям форми;
 • сканкопії калькуляції витрат та листи підтримки (за наявності таких) з підписами та печатками.

При формуванні друкованої пдф-форми комплексного проекту організацією-співвиконавцем формується лише частина з показниками цієї організації.
Організація співвиконавець НЕ подає до Міністерства свою друковану частину комплексного проекту, а використовує її лише для внутрішніх потреб.
Прохання до користувачів уважно перевіряти правильність даних чернового варіанту друкованих пдф-форм проектів і у разі потреби вносити відповідні зміни. Чистові варіанти проектів не повинні містити помилок і неточностей.

Особливості заповнення даних полів "Основні виконавці проекту"(с.1) і "Виконавці проекту* (з оплатою в межах запиту)"(п.11).

 1. В полі "Основні виконавці проекту", що виводиться на першій сторінці друкованої форми вказуються лише основні (зазвичай НЕ ВСІ) виконавці проекту, незалежно від оплати.
 2. В п.11 обов'язково вказуються всі виконавці проекту З ОПЛАТОЮ в межах запиту, включно з керівником проекту (керівник повинен бути першим). Дані кожного виконавця вказуються з нового рядка. Якщо дані розділені вертикальною рискою |, то в п.11 автоматично буде побудовано таблицю. Якщо певні дані відсутні, все-одно їх потрібно розділяти вертикальною рискою, наприклад: Петренко М.П.|канд. екон. наук||доцент кафедри економіки|41

Можливі проблеми і шляхи їх вирішення.

 1. При заповненні користувачем не всіх обов'язкових полів виникають помилки в процесі валідації форми проекту під час її збереження. Для уникнення проблем з валідаціїю форми рекомендуємо при створенні нового проекту заповнити всі обов'язкові поля будь-якими символами, зберегти проект, після чого знову відкрити його на редагування. Крім того, на прохання користувачів, дозволено зберігати проект як чернетку, яка не потребує заповнення всіх обов'язкових полів. Дозволяється наявність однієї чернетки для одного користувача. При спробі додати новий проект завжди буде відкриватися чернетка поточного проекту. Лише після заповнення всіх обов'язкових полів чернетки і надсилання її в систему, буде можливо створити новий проект. Якщо проект надіслано, у користувача з'являється можливість роздрукувати чистовий варіант проекту та створити нову чернетку. Перед друком переліку проектів і поданням до Міністерства, потрібно впевнитись у відсутності зайвих чернеток, а у разі виявлення, вилучити їх із системи на сторінці переліку проектів.
 2. При редагуванні проекту поля наукових напрямів (піднапрямів) неактивні, що унеможливлює їх редагування. Поля наукових напрямів наповнюються і стають активними в момент зміни значення у залежних полів, наприклад, якщо змінити поле "Cекція", то стане активним поле "1.1. Назва 1-го наук. напряму секції " і т.д. Обов'язково потрібно обирати найнижчі рівні наукових напрямів секції (піднапрями 2-го, а інколи і 3-го рівня). Саме за ними відбувається автоматичний розподіл проектів між експертами. Якщо наукові напрями вказано не у відповідності зі змістом проекту, експерти секції мають право відмовити у проведенні його експертизи і зняти проект з Конкурсу.
 3. Зверніть увагу на загальну суму фінансування за фундальними та прикладними роботами, а також разом, на сторінці повного переліку проектів. Якщо вона порахована невірно, то це свідчить про допущені помилки при внесенні даних у відповідних полях проектів. Найчастіше серед таких помилок зустрічаються додаткові пробіли між розрядами, літери, спеціальні символи, перенесені з MS Word.
 4. При редагуванні проекту вилучати і завантажувати нові файли в кінці форми рекомендується без редагування решти полів. Після завантаження файлів проект потрібно зберегти як чернетку або надіслати до системи. За потреби проект можна знову відкрити для редагування решти даних.
 5. Інші можливі проблеми роботи в системі детально розглянуто в розділі "Питання-Відповіді".

Будемо щиро Вам вдячні за конструктивні зауваження та пропозиції! Просимо надсилати їх на електронну пошту або залишати повідомлення через онлайн-консультант чи зворотній зв'язок. Ми докладаємо багато зусиль для усунення виявлених помилок і покращення умов роботи у системі.


Коментарі

Вважаємо за доцільне передбачити можливість роботи в системі двох користувачів одночасно.

Кількість сесій лімітована у зв'язку з обмеженими ресурсами серверу. Тому ми можемо збільшувати ліміт сесій лише в окремих випадках при зверненні користувачів. Для Вашого логіну його збільшено до двох.

Доброго ранку! Просимо надати можливість роботи в системі двох користувачів одночасно при введенні проектів до системи. Дякуємо!

Кількість одночасних сесій для даного користувача збільшена до двох.

Доброго дня! просимо надати можливість користуватися системою з двох компютерів. Дякуємо

Кількість одночасних сесій збільшена до двох.

Доброго дня! просимо надати можливість користуватися системою з двох комп'ютерів одночасно. Дякуємо

Кількість одночасних сесій збільшена до двох.

Доброго дня! просимо надати можливість користуватися системою з двох компютерів. Дякуємо