Про подання проєктів на конкурсні відбори у 2021 році (лист МОН України від 03.11.2021)

Проректорам з наукової роботи закладів вищої освіти та директорам наукових установ, які належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України

Повідомляємо, що відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 29.09.2021 № 1028 «Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок» та від 29.09.2021 № 1027 «Про оголошення конкурсного відбору у 2021 році проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених» внесення робіт авторами проектів до єдиної інформаційної системи «Наука в університетах» (далі - Система) завершується 04 листопада 2021 року (для загального конкурсу) та 07 листопада 2021 року (для молодіжного конкурсу).

Для керівників НДЧ Система буде відкрита до 10 листопада 2021 року включно. 3 11 листопада, у разі не завершення заходів щодо відбору проектів на рівні закладів вищої освіти та наукових установ (далі - суб'єкти подання), проекти прийматися не будуть.

При підготовці проектів загального конкурсу просимо неухильно дотримуватися наказу Міністерства освіти і науки України від 29.09.2021 № 1028, зокрема абзаців 3, 4 підпункту 4 пункту 3. У випадку подання окремим субєктом подання загальної кількості проектів, що порушує вказані норми, останні за часом з поданих проектів не будуть подані на експертизу.

За ідентичність електронної та паперової форм комплекту документів проектів, що будуть подані для здійснення конкурсних відборів, відповідають керівники проектів. У разі виявлення недостовірних даних або неправдивої інформації у проектах, вони будуть виключені з конкурсного відбору.

Водночас повідомляємо, що відповідно до вищезазначених наказів МОН необхідно надати директорату науки та інновацій до 12 листопада 2021 року (для молодіжного конкурсу) та до 18 листопада 2021 року (для загального конкурсу) конкурсні документи.

Лист МОН України від 03.11.2021 №1.1/18958-21 "Про подання проектів на конкурс"