Про внесення у єдину інформаційну систему «Наука в університетах» проміжних та анотованих звітів

Проректорам із наукової роботи закладів вищої освіти, директорам наукових установ, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України

З 01 по 12 березня 2021 року необхідно здійснити внесення у єдину інформаційну систему «Наука в університетах» за 2020 рік:

  • проміжних звітів за етапом наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок та анотованих звітів за завершеними науковими роботами, науково-технічними (експериментальними) розробками молодих вчених, які працюють (навчаються) у закладах вищої освіти, наукових установах, що належать до сфери управління МОН;
  • проміжних звітів досліджень (фундаментальних, прикладних) і розробок за етапом та анотованих звітів за завершеними дослідженнями і розробками.

Лист МОН №7/136-21 від 26.02.2021 "Про внесення у єдину інформаційну систему «Наука в університетах» проміжних та анотованих звітів" 


Коментарі

Керівник НДР: Бордун Олег Михайлович: д-р. – фіз.-мат. наук, професор кафедри фізичної та біомедичної електроніки Номер державної реєстрації НДР: 0119U002209 Назва закладу вищої освіти або наукової установи: Львівський національний університет імені Івана Франка, факультет електроніки та комп’ютерних технологій Терміни виконання етапу: ___01 .01.20 — 31.12.20 .

В чому полягає питання?