Про затвердження переліку проєктів фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок на 2021 рік

Керівникам закладів вищої освіти та наукових установ, що належать до сфери управління МОНУ

Повідомляємо про затвердження переліку проєктів фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок закладів вищої освіти та наукових установ на 2021 рік, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, з експертними оцінками, отриманими за результатами проведення наукової і науково-технічної експертизи.

Керівникам ЗВО та НУ, у разі наявності обrрунтовани зауважень щодо експертних оцінок, подати клопотання про проведення повторної експертизи зазначених робіт у місячний строк з дати набуття чинності наказу.

Нормативно-правова база: