Про проведення конкурсного відбору проєктів наукових досліджень і розробок у 2020 році

Ректорам закладів вищої освіти (ЗВО) та директорам наукових установ (НУ), які належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України

Повідомляємо про оголошення у 2020 році конкурсного відбору проєктів наукових досліджень і розробок, які виконуються ЗВО та НУ, які належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, за рахунок коштів загального фонду державного бюджету. Відповідно до наказу перший етап Конкурсу необхідно провести в єдиній інформаційній системі «Наука в університетах» (далі - Система) до 25 листопада 2020 року. Керівники проєктів, яких авторизували співробітники НДЧ, самостійно вводять проєкти в Систему за посиланням: kis.rit.org.ua. За результатами першого етапу Конкурсу до 02 грудня 2020 року ЗВО та НУ необхідно надіслати поштою до Директорату науки та інновацій (Безвершенко Ю.) такі документи:

 • проєкти, що оформлені в єдиній інформаційній системі «Наука в університетах»;
 • документи, що засвідчують результати першого етапу Конкурсу (копію наказу про проведення першого етапу Конкурсу, витяг із протоколу вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради);
 • перелік проєктів, що пропонуються до виконання за рахунок видатків державного бюджету починаючи з 2021 року;
 • супровідний лист із зазначенням обсягів, що вивільняються у 2021 році;
 • згоду на участь у виконанні дослідження чи розробки всіх основних виконавців по кожному проєкту.
 1. Наказ МОН України від 03.11.2020 № 1362 "Про проведення конкурсного відбору проєктів наукових досліджень і розробок" 
 2. Форми, за якими подаються наукові проєкти на конкурсний відбір 2020 року: форма проєкту фундаментального/прикладного дослідження , форма науково-технічної (експериментальної) розробки
 3. Форми, за якими оцінюються наукові проєкти, що подаються на конкурсний відбір 2020 року: форми науково-експертних висновків
 4. Наказ МОН України від 28.12.2018р №1466 "Про затвердження наукової тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок Міністерства освіти і науки на 2019-2021 роки" 
 5. Наказ МОН України від 01.06.2006 № 423 «Щодо затвердження Положення про проведення конкурсного відбору Міністерством освіти і науки України наукових проектів, які виконуються підвідомчими вищими навчальними закладами III-IV рівнів акредитації та науковими установами Міністерства за рахунок коштів загального фонду державного бюджету» (pdf). Офіційна публікація: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/z1196-06
 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 року № 13 «Про затвердження Порядку формування тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» (pdf). Офіційна публікація: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/13-2018-п
 7. Громадське обговорення Порядку формування тематики та проведення Міністерством освіти і науки України конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок, які виконуються закладами вищої освіти та науковими установами, які належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, за рахунок коштів загального фонду державного бюджету

Коментарі

Підскажіть, будь ласка, якщо в 2020 році не було вивільнених коштів, то максимальний обсяг фінансування поданих проектів 900 тис. грн. на 2021 рік??? Не взагалі ж 900 тис.грн. не на весь період виконання проетів? Дякую

Зверніть увагу на викладене в листі МОН від 24.11.2020 №1/9-649: https://mon.rit.org.ua/info/list_20201124_1_9-649.pdf. Якщо інформації недостатньо, звертайтесь до відповідальних за проведення конкурсного відбору осіб Міністерства. Тут розміщуються матеріали надані Міністерством та здійснюється технічна підтримка з питань роботи в системі.