Про проведення засідань секцій Експертної ради МОН

Головам та членам секцій за фаховими напрямами Експертної ради МОН

З 04 по 06 листопада 2020 року будуть проводитись засідання секцій за фаховими напрямами Експертної ради МОН в онлайн режимі (графік додається).

Графік проведення засідань секцій за фаховими напрямами Експертної ради МОН, які проводитимуться з 04.11.2020 по 06.11.2020
04.11 Актуальні проблеми українознавства, штературознавства, мистецтвознавства, мовознавства та соціальні комунікації
  Правові, філософські, історичні та політологічні аспекти державотворення; захист свободи і національної безпеки України та її громадян на шляху євроінтеграції
  Актуальні проблеми педагогіки, психології та соціології; інтеграція до європейського науково-освітнього простору; соціально-психологічна реабілітація військовослужбовців з місць військових конфліктів, сімей поранених і загиблих...
  Нові технології екологічно чистого виробництва та будівництва, охорони навколишнього природного середовища, видобутку та переробки корисних копалин; хімічні процеси та речовини в екології; раціональне природокористування
05.11 Розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки
  Технічне і технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу; органічне виробництво і продовольча безпека
  Нові технології розвитку: транспортної системи, у тому числі розумний, зелений та інтегрований транспорт; ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування; озброєння та військової техніки; дослідження з найбільш важливих проблем ядерної фізики...
  Економічні перетворення; демографічні зміни та благополуччя суспільства
06.11 Нові технології виробництва матеріалів, їх оброблення, з'єднання, контролю якості; матеріалознавство; наноматеріали та нанотехнології
  Нові технології транспортування, перетворення та зберігання енергії; впровадження енергоефективних, ресурсозбережувальних технологій; освоєння альтернативних джерел енергії; безпечна, чиста й ефективна енергетика
  Розробка і впровадження нових технологій та обладнання для якісного медичного обслуговування, фармацевтики, профілактики та лікування захворювань; біотехнології