Щодо подовження термінів подання документів до директорату науки та інновацій Міністерства освіти і науки України

Керівникам закладів вищої освіти та наукових установ, що належать до сфери управління МОНУ

Підпунктами 2 та 4 пункту 1 наказу Міністерства освіти і науки України від 10.04.2020 № 499 встановлено строки підготовки технічних завдань до наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок і подання тематичних планів наукових досліджень і розробок на 2020 рік закладами вищої освіти та науковими установами.

Повідомляємо, що подання зазначених документів до директорату науки та інновацій Міністерства освіти і науки України у зв’язку з епідеміологічною ситуацією та змінами у керівному складі директорату очікується до 25 травня поточного року.

Нагадуємо, що, окрім тематичних планів на 2020 рік та технічних завдань на дослідження та розробки, виконання яких розпочалося у квітні поточного року, у пакеті подаються:

  • копії реєстраційних карток на роботи, розпочаті у 2020 році;
  • витяг із протоколу засідання вченої ради університету (наукової установи) щодо затвердження тематичного плану;
  • розрахунки витрат по кожному дослідженню чи розробці, які включено до тематичного плану;
  • затверджений тематичний план кафедральних робіт, які зареєстровано в Державній науковій установі "Український інститут науково-технічної експертизи та інформації".

Нормативно-правова база: