Про підсумки наукової та науково-технічної діяльності за 2019 рік

Керівникам закладів вищої освіти (ЗВО) та наукових установ (НУ)

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 19.12.2019р № 1602 «Про підсумки наукової та науково-технічної діяльності за 2019 рік»:

  • підбити підсумки наукової та науково-технічної діяльності за 2019 рік, зокрема виконання науково-дослідних робіт, що фінансувались відповідно до тематичних планів наукових досліджень та розробок закладів вищої освіти та наукових установ за рахунок коштів державного бюджету, грантів на наукові дослідження і розробки, які виконувались науковими, науково-педагогічними працівниками, докторантами, аспірантами та студентами;
  • подати до Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації заключні звіти про виконання науково-дослідних робіт згідно з Порядком державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 27.10.2008 № 977, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 6 квітня 2009 року за № 312/16328, та Порядком державного обліку секретних науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 09.06.2009 № 494, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 8 липня 2009 року за № 606/16622;
  • до 10 лютого 2020 року подати до директорату науки (Чеберкус Д. В.) на адресу: бульвар Тараса Шевченка, 16, м. Київ, 01601 у паперовому та електронному вигляді інформацію щодо підсумків наукової та науково-технічної діяльності згідно з Переліком інформаційних матеріалів щодо підсумків наукової та науково-технічної діяльності та вимогами щодо їх подання (далі – Перелік) згідно з додатком 1.
  • відрядити до Міністерства освіти і науки України проректорів з наукової роботи, а директорам наукових установ прибути для звітування на звітній конференції щодо підсумків наукової та науково-технічної діяльності закладів вищої освіти та наукових установ за 2019 рік, згідно з додатком 2.

Нормативні документи: