Щодо експертизи наукових проектів у 2019 році

Шановні експерти та голови секцій!

Відповідно до Положення про проведення конкурсного відбору Міністерством освіти і науки України наукових проектів, які виконуються підвідомчими вищими навчальними закладами III-IV рівнів акредитації та науковими установами Міністерства за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.06.2006 № 423, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2006 р. за № 1196/13070, повідомляємо про наступне:

- з 18 листопада по 04 грудня 2019 року у єдиній інформаційній системі «Наука в університетах» здійснюватиметься проведення наукової і науковотехнічної експертизи проектів наукових досліджень і розробок членами секцій;

- з 05 по 15 грудня 2019 року єдину інформаційну систему «Наука в університетах» буде відкрито для роботи голів секцій;

- з 16 по 20 грудня 2019 року на засіданнях секцій Наукової ради МОН за фаховими напрямами відбуватиметься затвердження результатів зазначеної експертизи (графік засідань секцій буде надіслано додатково).

  1. Наказ МОН України від 24.09.2019 № 1234 "Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок" 
  2. Раніше затверджені форми, за якими подаються наукові проекти на конкурсний відбір 2019 року: форма проекту фундаментального/прикладного дослідження , форма науково-технічної (експериментальної) розробки
  3. Лист МОН України від 21.10.2019 № 8.4.1/25-19 проректорам з наукової роботи вищих навчальних закладів та директорам наукових установ, які належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України «Щодо подання проєктів на конкурс»
  4. Наказ МОН України від 28.12.2018р №1466 "Про затвердження наукової тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок Міністерства освіти і науки на 2019-2021 роки" 
  5. Наказ МОН України від 01.06.2006 № 423 «Щодо затвердження Положення про проведення конкурсного відбору Міністерством освіти і науки України наукових проектів, які виконуються підвідомчими вищими навчальними закладами III-IV рівнів акредитації та науковими установами Міністерства за рахунок коштів загального фонду державного бюджету» (pdf). Офіційна публікація: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/z1196-06
  6. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 року № 13 «Про затвердження Порядку формування тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» (pdf). Офіційна публікація: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/13-2018-п
  7. Громадське обговорення Порядку формування тематики та проведення Міністерством освіти і науки України конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок, які виконуються закладами вищої освіти та науковими установами, які належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, за рахунок коштів загального фонду державного бюджету