Щодо формування уточнених тематичних планів у 2019 році

Керівникам закладів вищої освіти (ЗВО) та наукових установ (НУ)

Відповідно до наказу МОН України № 1170 від 29 серпня 2019 року "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти та науки України від 31.01.2019 № 96" ЗВО та НУ необхідно внести зміни до обсягів фінансування фундаментальних, прикладних досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок, наукових робіт і розробок молодих учених на 2019 рік.

Нормативно-правова база:

Наказ МОН України від 29.08.2019 № 1170 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 31.01.2019 № 96"  Офіційна публікація: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-nakazu-ministerstva-osvi...

Наказ МОН України від 19.04.2019 № 527 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 31.01.2019 № 96" 

Наказ МОН України від 5.02.2019 № 129 "Про формування тематичних планів наукових досліджень і розробок закладів вищої освіти та наукових установ на 2019 рік" 

Наказ МОН України від 31.01.2019 № 96 "Про обсяги фінансування науково-дослідних робіт, наукових заходів та інфраструктури у 2019 році за КПКВК 2201040" 

Наказ МОН України від 22.12.2018р № 1439 "Про затвердження переліку проектів, що пройшли конкурсний відбір проектів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, які працюють (навчаються) у закладах вищої освіти, наукових установах, що належать до сфери управління МОН" 

Наказ МОН України від 26.10.2018 № 1159 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 24.01.2018 № 63" 

Наказ МОН України від 07.06.2018 № 601 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 24.01.2018 № 63"  Офіційна публікація: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-nakazu-ministerstva-osvi...

Наказ МОН України від 25.01.2018 № 64 "Про формування тематичних планів наукових досліджень і розробок закладів вищої освіти та наукових установ на 2018 рік"  Офіційна публікація: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-formuvannya-tematichnih-planiv-naukovih-do...

Наказ МОН України від 24.01.2018 № 63 "Про обсяги фінансування науково-дослідних робіт, наукових заходів та інфраструктури у 2018 році за КПКВК 2201040"  Офіційна публікація: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-obsyagi-finansuvannya-naukovo-doslidnih-ro...

Наказ МОН України від 31.07.2017 № 1104 "Про затвердження експертних оцінок проектів фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок"  Офіційна публікація: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-ekspertnikh-otsinok-proekti...

Наказ МОН України від 05.12.2017 № 1565 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 31.07.2017 № 1104"  Офіційна публікація: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-nakazu-mon-vid-31072017-...

Наказ МОН України від 03.10.2017 № 1333 "Про затвердження переліку проектів, що пройшли конкурсний відбір проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, які працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах та наукових установах, що належать до сфери управління Міністерства, та формування тематичних планів у 2017 році"  Офіційна публікація: https://mon.gov.ua/storage/app/media/npa/5a1fe9feb9a2e.pdf