Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок у 2019 році

Ректорам закладів вищої освіти (ЗВО) та директорам наукових установ (НУ), які належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України

Повідомляємо про оголошення у 2019 році конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок, які виконуються ЗВО та НУ, які належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, за рахунок коштів загального фонду державного бюджету. З 01 жовтня до 05 листопада 2019 року ЗВО та НУ надається доступ для проведення першого етапу Конкурсу в єдиній інформаційній системі «Наука в університетах» (далі - Система). Керівники проектів, яких авторизували співробітники НДЧ, самостійно вводять проекти в Систему за посиланням: kis.rit.org.ua. Доступ до Системи для введення проектів і їх подальшої експертизи ЗВО та НУ надається з 01 жовтня до 05 листопада 2019 року без часових обмежень. За результатами першого етапу Конкурсу до 12 листопада 2019 ЗВО та НУ необхідно надіслати поштою до Директорату науки (Чеберкус Д. В.) такі документи:

 • проекти, що оформлені в єдиній інформаційній системі «Наука в університетах»;
 • документи, що засвідчують результати першого етапу Конкурсу (копію наказу про проведення першого етапу Конкурсу, витяг із протоколу вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради);
 • перелік проектів, що пропонуються до виконання за рахунок видатків державного бюджету починаючи з 2020 року;
 • супровідний лист із зазначенням обсягів, що вивільняються у 2019 році;
 • згоду на участь у виконанні дослідження чи розробки всіх основних виконавців по кожному проекту.
 1. Наказ МОН України від 24.09.2019 № 1234 "Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок" 
 2. Раніше затверджені форми, за якими подаються наукові проекти на конкурсний відбір 2019 року: форма проекту фундаментального/прикладного дослідження , форма науково-технічної (експериментальної) розробки
 3. Лист МОН України від 21.10.2019 № 8.4.1/25-19 проректорам з наукової роботи вищих навчальних закладів та директорам наукових установ, які належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України «Щодо подання проєктів на конкурс»
 4. Наказ МОН України від 28.12.2018р №1466 "Про затвердження наукової тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок Міністерства освіти і науки на 2019-2021 роки" 
 5. Наказ МОН України від 01.06.2006 № 423 «Щодо затвердження Положення про проведення конкурсного відбору Міністерством освіти і науки України наукових проектів, які виконуються підвідомчими вищими навчальними закладами III-IV рівнів акредитації та науковими установами Міністерства за рахунок коштів загального фонду державного бюджету» (pdf). Офіційна публікація: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/z1196-06
 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 року № 13 «Про затвердження Порядку формування тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» (pdf). Офіційна публікація: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/13-2018-п
 7. Громадське обговорення Порядку формування тематики та проведення Міністерством освіти і науки України конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок, які виконуються закладами вищої освіти та науковими установами, які належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, за рахунок коштів загального фонду державного бюджету