Про оголошення додаткового конкурсного відбору експертів до складу секцій за фаховими напрямами Наукової ради Міністерства освіти і науки України

Наказом Міністерства №931 від 04.07.2019 року оголошений додатковий конкурсний відбір експертів до складу секцій за фаховими напрямами Наукової ради Міністерства освіти і науки України (далі - Наукова рада МОН) за напрямами, визначеними наказом Міністерства освіти і науки України від 01.09.2016 № 1060 «Про затвердження паспортів секцій за фаховими напрямами Наукової ради МОН». Анкети кандидатів подаються до 10 вересня 2019 року.

Додаткова інформація:

ПРО ОГОЛОШЕННЯ ДОДАТКОВОГО КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ЕКСПЕРТІВ ДО СКЛАДУ СЕКЦІЙ ЗА ФАХОВИМИ НАПРЯМАМИ НАУКОВОЇ РАДИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ - https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-ogoloshennya-dodatkovogo-konkursnogo-vidboru-ekspertiv-do-skladu-sekcij-za-fahovimi-napryamami-naukovoyi-radi-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ СКЛАДУ НАУКОВОЇ РАДИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ, ПЕРЕЛІКУ ТА ПЕРСОНАЛЬНОГО СКЛАДУ СЕКЦІЙ ЗА ФАХОВИМИ НАПРЯМАМИ - https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-skladu-naukovoyi-radi-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-pereliku-ta-personalnogo-skladu-sekcij-za-fahovimi-napryamami

ПРО ОНОВЛЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО СКЛАДУ СЕКЦІЙ ЗА ФАХОВИМИ НАПРЯМАМИ НАУКОВОЇ РАДИ МОН ТА ЧАСТКОВОГО НАБОРУ ДО ПЕРСОНАЛЬНОГО СКЛАДУ СЕКЦІЙ ЗА ФАХОВИМИ НАПРЯМАМИ ЕКСПЕРТНОЇ РАДИ МОН - https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-onovlennya-personalnogo-skladu-sekcij-za-fahovimi-napryamami-naukovoyi-radi-mon-ta-chastkovogo-naboru-do-personalnogo-skladu-sekcij-za-fahovimi-napryamami-ekspertnoyi-radi-mon