Про затвердження переліку наукових проектів молодих вчених, що пройшли конкурсний відбір у 2018 році

Керівникам закладів вищої освіти (далі - ЗВО) та наукових установ (далі - НУ)

Відповідно до пункту 14 розділу ІІ, пункту 1 розділу ІІІ Положення про проведення Міністерством освіти і науки України Конкурсу проектів наукових робіт та науково-технічних ( експериментальних) розробок молодих вчених, які працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах та наукових установах, що належать до сфери управління Міністерства, подальше виконання цих робіт і розробок за рахунок коштів загального фонду державного бюджету та управління ними, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.12.2015 № 1287, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.01.2016 за № 15/28145, пункту 8 наказу Міністерства освіти і науки України від 16.08.2018 № 915 «Про оголошення конкурсного відбору у 2018 році проектів наукових робіт та науковотехнічних (експериментальних) розробок молодих вчених», протокольного рішення засідання Конкурсної комісії з відбору проектів молодих вчених, які працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах та наукових установах, що належать до сфери управління МОН від 11.12.2018 року, керівникам ЗВО та НУ включити до тематичного плану робіт та розробок, які виконує ЗВО або НУ, проекти, що пройшли конкурсний відбір та виконуватимуться за рахунок коштів державного бюджету у 2019 році та наступних роках.

Перелік документів:

Наказ МОН України від 22.12.2018р №1439 "Про затвердження переліку проектів, що пройшли конкурсний відбір проектів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, які працюють (навчаються) у закладах вищої освіти, наукових установах, що належать до сфери управління МОН" 

Рейтинг конкурсного відбору проектів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, які працюють (навчаються) у ЗВО та НУ, що належать до сфери управління МОН