Про проведення повторної експертизи наукових проектів

Головам секцій за фаховими напрямами Наукової ради МОН

Повідомляємо, що з 19 по 31 грудня 2018 року необхідно здійснити повторну експертизу наукових проектів у єдиній інформаційній системі «Наука в університетах» у відповідності з вказаною нижче процедурою.

Порядок проведення повторної експертизи наукових проектів:

1. Для кожного проекту, поданого на апеляцію, координатор експертизи створює 2 додаткові призначення експертам, які ще не оцінювали даний проект. Решта проектів додаткових експертиз не потребує, тому жодних додаткових призначень по цим проектам робити не потрібно! Якщо для призначення додаткової експертизи недостатньо експертів, координатор звертається до відповідального працівника МОН з пропозицією щодо призначення додаткових наукових напрямів визначеним експертам секції.

2. Координатор експертизи надає доступ до системи експертам, яким було призначено додаткові експертизи, і повідомляє їм про це.

3. Після створення експертного висновку і закінчення проведення експертизи проекту координатор блокує доступ експерта до системи.

4. У разі потреби координатор призначає додаткову третю експертизу проекту.

5. Після закінчення експертизи всіх проектів, поданих на апеляцію, координатор перевіряє наявність незаблокованих експертів, блокує їх, якщо такі є, і повідомляє відповідального працівника МОН про завершення проведення повторної експертизи наукових проектів за своєю секцією.

6. Закривши доступ експертам до системи, координатор може формувати звітну документацію секції.

Повторна експертиза проектів, поданих на апеляцію, здійснюється відповідно до п. 2.6.2.12 відповідного Положення, затвердженого наказом МОН України від 01 червня 2006 року № 423.

Наказ МОН України від 01 червня 2006 року № 423 "Щодо затвердження Положення про проведення конкурсного відбору Міністерством освіти і науки України наукових проектів, які виконуються підвідомчими вищими навчальними закладами III-IV рівнів акредитації та науковими установами Міністерства за рахунок коштів загального фонду державного бюджету" http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1196-06