Про затвердження експертних оцінок проектів наукових фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок

Керівникам закладів вищої освіти та наукових установ, що належать до сфери управління МОНУ

Повідомляємо, що відповідно до п.4 наказу МОН України від 09.11.2018 № 1223 "Про затвердження експертних оцінок проектів фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок" керівникам закладів вищої освіти, в разі наявності обґрунтованих зауважень щодо експертних оцінок, необхідно подати клопотання про проведення повторної експертизи зазначених робіт у місячний термін з дати набуття чинності наказу.

Доступ керівників до результатів експертизи їх проектів забезпечено через особистий кабінет керівника за посиланням: kis.rit.org.ua.

Коментарі

Доброго дня. А де додаток з балами до наказу ?

Додаток з експертними балами, отриманими у ході конкурсного відбору, прикріплений вище над коментарями. Дана інформація також була раніше надіслана всім закладам відповідно до наказу.

"Доступ керівників до результатів експертизи їх проектів забезпечено через особистий кабінет керівника за посиланням: kis.rit.org.ua." Доступ керівникам закрито співробітником НДЧ, намагаюсь відкрити доступ, пише "Зміна доступу користувача заборонена адміністратором."

Всі облікові записи керівників наразі активовані (поле "стан" користувача). Тому доступ до системи у раніше зареєстрованих і підтверджених співробітниками НДЧ керівників має бути. Співробітники НДЧ лише керують доступом (підтверджують) керівників для відповідного конкурсного відбору. Якщо якийсь з керівників має проблеми з доступом до системи, йому потрібно скористатись посиланням з відновлення паролю або звернутись до технічної підтримки.

Доброго дня! Піскажіть, будь-ласка, що означають в таблиці Апеляція Так і Ні? Це означає, що можна подавати апеляцію лише коли написано ТАК?Чи якщо написано НІ, то не можна подавати апеляцію?

Якщо проект подано на апеляцію, то експертні висновки, які не враховуються при обрахунку загального балу, мають значення поля Апеляція=Так. Також позначка поля Апеляція=Так проставляється, якщо на засіданні секції прийнято рішення не враховувати оцінку певних експертних висновків.

Доброго дня! Коли буде доступ до докладних експертних висновків? Це потрібно для подачі клопротання для проведення повторної експертизи. Дякую!

Експертні висновки доступні керівникам проектів з вкладки результатів, яка відображається при перегляді проектів.

Я маю наувазi, висновки як у попереднi роки.

Така можливість вже була забезпечена. Спочатку для керівників проектів в системі для керівників, пізніше для співробітників НДЧ в основній системі.

Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, в якій формі можна подати апеляцію на експертний висновок. Чи можна це зробити через систему "Наука в університетах"? Чи може це робиться звичайною поштою у паперовому варіанті? З наказу МОН зрозуміло, що на подання відводиться один місяць, проте не прописано процедуру апелювання. Дякую.

Змін щодо процедури апеляції не було. Через систему це робити не можна. Тож робити це потрібно так само, як і в минулих роках. За деталями потрібно звертатись до відповідальних осіб Міністерства.

Підкажіть, будь ласка, яким чином та коли можна буде отримати інформацію щодо "прохідного балу" або остаточно затвердженого переліку проектів досліджень, що отримають фінансування?

Наразі триває процедура апеляції. Після її закінчення буде зрозуміло, які остаточні бали отримали проекти. Виходячи з цього та виділеного бюджету на фінансування наукових проектів буде визначено "прохідний бал". Разом з тим, це питання не знаходиться в межах компетенції технічної підтримки. За детальними роз'ясненнями потрібно звертатись до відповідальних осіб Міністерства.

Прошу пояснити, чи може керівник проекту через особистий кабінет: kis.rit.org.ua. при поданні апеляції змінити значення поля Апеляція=Ні на Апеляція=Так. Хто змінює цю опцію, бо нам не вдається. Дякую за відповідь!

Двома коментарями вище вказано, що "через систему це робити не можна" (ні керівникам проектів, ні співробітникам НДЧ закладів). Значення поля "Апеляція=Так" лише вказує, які експертні висновки не враховуються при визначенні рейтингу проекту. Ознаку поля "Апеляція" змінюють відповідальні співробітники МОН після опрацювання отриманого письмового звернення від закладу з належним обґрунтуванням щодо апеляції вказаних в ньому проектів.

Доброго дня, чи можуть автори проектів подивитись у своєму особистому кабінеті результати апеляції ? Доступ до кабінетів закритий системою.

Доступом до кабінету керівника керують співробітники НДЧ закладу. Результати повторної експертизи наукових проектів фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок, поданих на апеляцію, переглянути ще не можливо, бо повторна експертиза ще не проведена, а терміни її проведення ще не визначені МОН.