Щодо формування уточнених тематичних планів ЗВО та НУ

Керівникам закладів вищої освіти (ЗВО) та наукових установ (НУ)

Відповідно до наказу МОН України № 601 від 7 червня 2018 року "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти та науки України від 24.01.2018 № 63"  ЗВО та НУ необхідно внести зміни до обсягів фінансування фундаментальних, прикладних досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок, наукових робіт і розробок молодих учених на 2018 рік.

Нормативно-правова база:

Наказ МОН України від 07.06.2018 № 601 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 24.01.2018 № 63"  Офіційна публікація: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-nakazu-ministerstva-osvi...

Наказ МОН України від 25.01.2018 № 64 "Про формування тематичних планів наукових досліджень і розробок закладів вищої освіти та наукових установ на 2018 рік"  Офіційна публікація: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-formuvannya-tematichnih-planiv-naukovih-do...

Наказ МОН України від 24.01.2018 № 63 "Про обсяги фінансування науково-дослідних робіт, наукових заходів та інфраструктури у 2018 році за КПКВК 2201040"  Офіційна публікація: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-obsyagi-finansuvannya-naukovo-doslidnih-ro...

Наказ МОН України від 31.07.2017 № 1104 "Про затвердження експертних оцінок проектів фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок"  Офіційна публікація: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-ekspertnikh-otsinok-proekti...

Наказ МОН України від 05.12.2017 № 1565 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 31.07.2017 № 1104"  Офіційна публікація: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-nakazu-mon-vid-31072017-...

Наказ МОН України від 03.10.2017 № 1333 "Про затвердження переліку проектів, що пройшли конкурсний відбір проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, які працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах та наукових установах, що належать до сфери управління Міністерства, та формування тематичних планів у 2017 році"  Офіційна публікація: https://mon.gov.ua/storage/app/media/npa/5a1fe9feb9a2e.pdf


Коментарі

Як зробити запис про капітальні видатки в уточненому тематичному плані 2018 року? В минулому році такий запис був після таблиці: "Капітальні видатки на 2017 рік: 123,456 тис. грн." Як внести аналогічний запис в уточнений тематичний план 2018 року?

Рядок з інформацією щодо капітальних видатків додано внизу уточненого тематичного плану на 2018 рік.

PDF файл - чернетка уточненого тематичного плану на 2018 рік містить подвійні записи для кожної НДР. Обсяг фінансування автоматично обраховується, включаючи всі подвійні записи. Це потрібно для перевірки тематичного плану відповідальною особою МОН? Після перевірки ці подвійні записи зникнуть?

Дублювання записів з поточного і попереднього тематичних планів прибрано. Якщо їх потрібно відновити для перевірки внесених змін, то після формування пдф-файлу в рядку адреси Інтернет-браузеру потрібно прибрати параметр "?views-rev=12302" і перезавантажити сторінку.