Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок у 2018 році

Ректорам закладів вищої освіти та директорам наукових установ, які належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України

Повідомляємо, що відповідно до наказу МОН від 15.05.2018 № 474 «Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок» ВНЗ та НУ повинні до 1 липня 2018 року провести перший етап Конкурсу в єдиній інформаційній системі "Наука в університетах" (далі - Система). Керівники проектів, яких авторизували співробітники НДЧ, самостійно вводять проекти в Систему за посиланням: kis.rit.org.ua. Доступ до Системи для введення проектів і їх подальшої експертизи надається з 25 травня по 25 червня 2018 року без часових обмежень. За результатами першого етапу Конкурсу до 6 липня 2018 року ВНЗ та НУ необхідно надіслати поштою до департаменту науково-технічного розвитку:

  • проекти, що оформлені в єдиній інформаційній системі «Наука в університетах»;
  • документи, що засвідчують результати першого етапу Конкурсу (копію наказу про проведення першого етапу Конкурсу, витяг із протоколу вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради);
  • перелік проектів, що пропонуються до виконання за рахунок видатків державного бюджету починаючи з 2019 року;
  • супровідний лист із зазначенням обсягів, що вивільняються у 2018 році;
  • згоду на участь у виконанні дослідження чи розробки всіх основних виконавців по кожному проекту.
  1. Наказ Міністерства освіти і науки України "Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок" від 15.05.2018 № 474  Офіційна публікація: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-provedennya-konkursnogo-vidboru-proektiv-naukovih-doslidzhen-i-rozrobok
  2. Раніше затверджені форми, за якими подаються наукові проекти на конкурсний відбір 2018 року: форма проекту фундаментального/прикладного дослідження , форма науково-технічної (експериментальної) розробки