Щодо проведення експертизи виконання науково-дослідних робіт молодих вчених у 2017 році

Головам секцій Експертної ради МОН з експертизи проектів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених

З 05 по 16 березня 2018 року необхідно здійснити проведення наукової і науковотехнічної експертизи проміжних звітів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, які працюють (навчаються) у закладах вищої освіти та наукових установах, що належать до сфери управління МОН, у єдиній інформаційній системі «Наука в університетах» та затвердити відповідні результати на засіданнях секцій за фаховими напрямами Експертної ради МОН.

Нормативно-правова база:

Лист МОН України від 27.02.2018 №1/9-120 "Щодо відряджень членів Експертної ради МОН, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки від 03.07.2017 № 983 «Про оголошення конкурсного відбору у 2017 poцi проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених»" 

Лист МОН України від 22.02.2018 №1/11-2022 "Про проведення наукової і науково-технічної експертизи проміжних звітів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених"