Щодо формування тематичних планів на 2018 рік

До уваги користувачів закладів вищої освіти та наукових установ

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 25.01.2017р № 64 ЗВО та НУ необхідно сформувати тематичний план науково-дослідних робіт на 2018 рік, фінансування яких здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету.

Після перевірки тематичного плану відповідальним працівником МОН надається доступ на друк. Роздрукований з системи паперовий варіант тематичного плану необхідно подати до департаменту науково-технічного розвитку на погодження.

Нормативно-правова база:

Наказ МОН України від 25.01.2018 № 64 "Про формування тематичних планів наукових досліджень і розробок закладів вищої освіти та наукових установ на 2018 рік"  Офіційна публікація: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-formuvannya-tematichnih-planiv-naukovih-do...

Наказ МОН України від 24.01.2018 № 63 "Про обсяги фінансування науково-дослідних робіт, наукових заходів та інфраструктури у 2018 році за КПКВК 2201040"  Офіційна публікація: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-obsyagi-finansuvannya-naukovo-doslidnih-ro...

Наказ МОН України від 31.07.2017 № 1104 "Про затвердження експертних оцінок проектів фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок"  Офіційна публікація: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-ekspertnikh-otsinok-proekti...

Наказ МОН України від 05.12.2017 № 1565 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 31.07.2017 № 1104"  Офіційна публікація: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-nakazu-mon-vid-31072017-...

Наказ МОН України від 03.10.2017 № 1333 "Про затвердження переліку проектів, що пройшли конкурсний відбір проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, які працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах та наукових установах, що належать до сфери управління Міністерства, та формування тематичних планів у 2017 році"  Офіційна публікація: https://mon.gov.ua/storage/app/media/npa/5a1fe9feb9a2e.pdf