Про особливості подання проектів молодих вчених на конкурсний відбір 2017 року

Керівникам наукових проектів молодих вчених та НДЧ вищих навчальних закладів та наукових установ

Керівники проектів молодих вчених, що планують взяти участь у конкурсному відборі, повинні ввести підготовлені ними проекти в інформаційну систему "Наука в університетах" самостійно за посиланням: kis.rit.org.ua. При цьому введення проектів здійснюється за формами, затвердженими наказом МОН України № 1287 від 14.12.2015 (із змінами, внесеними згідно з наказом МОН № 655 від 26.04.2017). Разом з тим до форми проекту додається інформація у вигляді відсканованого документу (форма якого затверджена наказом МОН України № 983 від 03.07.2017) з підписом і печаткою у форматі PDF для подальшої публікації на сайті МОН України.

Увага! Інформація, що додається для подальшої публікації на сайті МОН України, не є заміною форм проектів, а лише доповненням до них!

Доступ до інформаційної системи "Наука в університетах" для введення проектів надається з 17 липня по 30 серпня 2017 року без часових обмежень.

Напередодні проведення засідання вченої / наукової / науково-технічної / технічної ради користувачам НДЧ вищих навчальних закладів та наукових установ необхідно звернутись в технічну підтримку для блокування доступу керівникам проектів, а також отримання доступу користувачами НДЧ для внесення експертних висновків та рішень ради щодо участі проектів у наступному етапі конкурсного відбору, а також друку переліку цих проектів і кожного з них окремо.

До 04 вересня 2017 року ВНЗ та НУ необхідно надіслати поштою до департаменту науково-технічного розвитку МОН:

 • супровідний лист з переліком проектів робіт, розробок, що пропонуються до виконання за рахунок коштів загального фонду державного бюджету у 2017 році;
 • проекти наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених, що оформлені в єдиній інформаційній системі «Наука в університетах»;
 • документи, що засвідчують результати першого етапу Конкурсу: копію наказу про проведення першого етапу Конкурсу, витяг із протоколу засідання вченої (наукової, науково-технічної) ради щодо рекомендованих проектів для подальшого проходження наукової та науково-технічної експертизи на другому етапі Конкурсу;
 • згоду на участь у виконанні дослідження чи розробки всіх основних виконавців кожного проекту;
 • інформацію до проекту (для подальшої публікації).

Нормативно-правова база:

 1. Наказ МОН України від 14.12.2015 № 1287 «Про затвердження Положення про проведення Міністерством освіти і науки України Конкурсу проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, які працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах та наукових установах, що належать до сфери управління Міністерства, подальше виконання цих робіт і розробок за рахунок коштів загального фонду державного бюджету та управління ними» Офіційна публікація: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0015-16
 2. Наказ МОН України від 03.07.2017 № 983 «Про оголошення конкурсного відбору у 2017 році проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених» Офіційна публікація: http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/7706-
 3. Лист МОН України від 10.07.2017 № 1/9-377 «Щодо подання на конкурс проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених»
 4. Інструкція по роботі з єдиною інформаційною системою "Наука в університетах" для керівників проектів у 2017 році. 
 5. Інструкція по роботі з єдиною інформаційною системою "Наука в університетах" для користувачів НДЧ ВНЗ (НУ) у 2017 році. 
 6. Наукові напрями секцій молодих вчених