Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок

Ректорам вищих навчальних закладів та директорам наукових установ

Повідомляємо, що відповідно до наказу МОН від 12.04.2017 № 590 «Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок» ВНЗ та НУ повинні до 10 травня 2017 року провести перший етап Конкурсу в єдиній інформаційній системі "Наука в університетах" (далі - Система).

На відміну від попередніх конкурсів керівники, яких авторизували співробітники НДЧ, самостійно вводять проекти в Систему за посиланням: kis.rit.org.ua.
Доступ до Системи для введення проектів і їх подальшої експертизи надається з 13 квітня по 10 травня 2017 року без часових обмежень.

За результатами першого етапу Конкурсу до 15 травня 2017 року ВНЗ та НУ необхідно надіслати поштою до департаменту науково-технічного розвитку:

  • проекти, що оформлені в єдиній інформаційній системі «Наука в університетах»;
  • документи, що засвідчують результати першого етапу Конкурсу (копію наказу про проведення першого етапу Конкурсу, витяг із протоколу вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради);
  • перелік проектів, що пропонуються до виконання за рахунок видатків державного бюджету починаючи з 2018 року;
  • супровідний лист із зазначенням обсягів, що вивільняються;
  • згода на участь у виконанні дослідження чи розробки всіх основних виконавців по кожному проекту.


  1. Наказ Міністерства освіти і науки України "Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок" від 12.04.2017р №590  Офіційна публікація: http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/7314-
  2. Додаток до Наказу, що містить форму інформації до проекту (для подальшої публікації) 
  3. Раніше затверджені форми, за якими подаються наукові проекти на конкурсний відбір 2017 року: форма проекту фундаментального/прикладного дослідження , форма науково-технічної (експериментальної) розробки
  4. Лист Міністерства освіти і науки України "Щодо подання проектів на конкурс" від 19.04.2017 №1/9-213
  5. Інструкція по роботі з єдиною інформаційною системою "Наука в університетах" для керівників проектів у 2017 році.