МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 17 квітня 2012 року N 473

Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок

 

            На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1084 «Про затвердження Порядку формування і виконання замовлення на проведення фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та виконання науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету» та відповідно до вимог Положення про проведення Міністерством конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок, які виконуватимуться підвідомчими вищими навчальними закладами ІІІ-ІV рівнів акредитації та науковими установами за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.06.2006  № 423, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 10.11.2006 за № 1196/13070, та з метою підвищення наукового рівня фундаментальних досліджень, практичної цінності прикладних досліджень і розробок  

Н А К А З У Ю:

         1. Провести щорічний конкурсний відбір проектів наукових досліджень і розробок за участю вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації та наукових установ, що належать до сфери управління Міністерства, виконання яких розпочнеться у 2013 році за рахунок коштів державного бюджету за кодом програмної класифікації видатків 2201040.

         2. Затвердити як такі, що додаються:

         2.1. Форму проекту фундаментального дослідження;

         2.2. Форму проекту прикладного дослідження і розробки;

         2.3. Форму комплексного проекту фундаментального дослідження;

         2.4. Форму комплексного проекту прикладного дослідження і розробки;

         2.5. Графік подання проектів наукових досліджень і розробок вищих навчальних закладів та наукових установ Міністерства;

         2.6. Форму переліку проектів, що пропонуються до виконання за рахунок видатків державного бюджету починаючи з 2013 року.

         3. Ректорам вищих навчальних закладів та директорам наукових установ:

         3.1. Здійснювати формування тематики наукових досліджень і розробок відповідно до Переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і розробок вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації та наукових установ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту на 2012-2015 роки, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України  від 07.06.2011 № 535 із змінами внесеними наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.04.2012 № 472.

         3.2. До 15 червня 2012 року провести перший етап конкурсного відбору проектів фундаментальних досліджень та прикладних досліджень і розробок (далі – Конкурс).

         3.3. При проведенні першого етапу Конкурсу продовжити оптимізацію тематики наукових досліджень і розробок з урахуванням профілю установи з метою отримання вагомих наукових результатів та забезпечення ефективного використання бюджетних коштів.

         3.4. Для подальшого проходження другого етапу Конкурсу до 12 липня        2012 року відповідно до графіка подання проектів наукових досліджень і розробок вищих навчальних закладів та наукових установ подати до департаменту наукової діяльності та ліцензування:

         3.4.1. Проекти, які за результатами внутрішньої експертизи отримали найвищі оцінки та визнані роботами високого наукового рівня;

         3.4.2. Документи, що засвідчують результати першого етапу Конкурсу (копію наказу про проведення першого етапу Конкурсу, витяг із протоколу вченої (наукової, науково-технічної) ради);

         3.4.3. Перелік проектів, що пропонуються до виконання за рахунок видатків державного бюджету починаючи з 2013 року.

         4.  Департаменту наукової діяльності та ліцензування (Якименко О. В. ):

         4.1.  Здійснити організацію проведення Конкурсу.

         4.2. До 30 вересня 2012 року забезпечити розгляд проектів наукових досліджень і розробок вищих навчальних закладів та наукових установ на засіданнях секцій за фаховими напрямами Наукової ради МОНмолодьспорту.

         4.3. До 14 жовтня 2012 року забезпечити проведення засідання Наукової ради МОНмолодьспорту, на якому розглянути та затвердити результати експертизи проектів наукових досліджень і розробок, здійсненої на засіданнях секцій за фаховими напрямами.

         4.4. До 31 жовтня 2012 року поінформувати вищі навчальні заклади та наукові установи про результати Конкурсу.

         5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 Додатки до постанови

 

Тимчасово виконуючий

обов’язки Міністра

Є. М. Суліма