Питання-Відповіді

Головна сторінка
Швидко повернутись на головну сторінку Системи можна клацнувши по логотипу, що знаходиться у верхній лівій частині сайту (герб з прапором).
Зміна масштабу сторінки
Збільшити масштаб відображуваної сторінки у всіх інтернет-браузерах можна використовуючи комбінацію клавіш Ctrl і «плюс», а для зменшення — Ctrl і «мінус». Щоб повернути масштаб перегляду сторінки, рівний 100%, натисніть комбінацію клавіш Ctrl і «нуль».
Встановлення/оновлення веб-браузера
Для комфортної роботи з Cистемою за необхідності потрібно виконати оновлення або встановлення нового сучасного веб-браузеру. Посилання на дистрибутиви рекомендованих безкоштовних веб-браузерів доступні через пункт головного меню Системи: "ДОВІДКА" - "КОРИСНІ ПРОГРАМИ". Не користуйтеся застарілими версіями веб-браузера Internet Explorer, що встановлені за замовчуванням. Це може значно сповільнити Вашу роботу в Системі.
Кількість користувачів ВНЗ
Кількість користувачів для кожного закладу залежить від кількості проектів, поданих закладом в минулому році. Кілька користувачів надається для ВНЗ лише для того, щоб можна було розмежувати права доступу і лише для ВНЗ, що подають велику кількість проектів. Таким чином, кожний користувач відповідає за проекти, що він ввів до системи, і відповідні помилки, якщо вони є. Перелік проектів формується для всіх проектів ВНЗ, незалежно від того, який користувач даного ВНЗ, який проект ввів до Системи. Всі проекти можна також ввести і одним користувачем. Навіть декілька користувачів під одним логіном можуть одночасно вводити проекти з різних робочих місць (за умови наявності і дотримання дозволеного ліміту сесій для даного логіну).
Крім того кожен користувач самостійно заповнює анкету ВНЗ і при необхідності редагує її, адже він відповідає за введену ним інформацію. Ця інформація може використовуватися в різних звітах, наприклад, посада і ПІБ ректора/директора використовуються при формуванні друкованої форми проекту і переліку проектів. Саме тому анкети ВНЗ для кожного користувача заповнюються окремо.
Забули пароль
Якщо користувач не може згадати свій пароль або вводить його не тією мовою, або не в тому регістрі, рекомендується скористатися функцією відновлення паролю на головній сторінці сайту. Після введення імені або електронної адреси користувачу буде надіслано інструкцію подальших дій для відновлення паролю. Увага! Після п'яти невдалих спроб авторизації користувач автоматично блокується Системою на декілька годин і не може потрапити в Систему. В такому випадку звертайтеся за допомогою до адманістратора сайту.

 

Особливості заповнення полів форми проекту:

 • Відсутній певний науковий напрям
  Пріоритетні тематичні напрями внесені до Системи згідно з наказом МОНмолодьспорт від 07.06.2011 №535 зі змінами і доповненнями, внесеними наказом МОНмолодьспорт від 07.06.2012 №472. Адміністратор не може вносити зміни до цих тематичних напрямів на прохання навчальних закладів. Для отримання додаткової інформації звертайтесь в Департамент наукової діяльності та ліцензування МОНмолодьспорт України.
 • Використання спеціальних символів
  При заповненні полів форми проекту недопустимо використання спеціальних символів текстового процесору MS Word! Перед вставкою тексту, що містить спеціальні символи форматування, рекомендується виконати його очищення. Для цього файл текстового процесору MS Word можна попередньо зберегти у форматі "Звичайний текст (*.txt)" або скопіювати необхідну інформацію в буфер обміну і вставити в текстовий файл даного формату. Після цього вже очищений текст можна копіювати в буфер обміну і вставляти в поля форми проекту.
 • Повторювання назви полів
  При заповненні полів форми проекту НЕ ПОТРІБНО повторно писати їх назву, наприклад, "об'єкт дослідження: ", "предмет дослідження: " і таке інше. Ажде при формуванні проекту Система автоматично вставить у версію для друку назви полів і їх зміст, введений користувачем.
 • Обмеження кількості рядків
  Деякі поля форми проекту мають обмеження на максимально допустиму кількість рядків. Щоб визначити відповідну їм кількість символів потрібно керуватися наказом МОНмолодьспорту від 17 квітня 2012 року N 473, де зокрема вказано, що електронні варіанти проектів створюються у редакторі Word-1997, шрифт Times New Roman, розмір 12, поля: верхнє та нижнє – 1,5, ліве – 2,5, праве – 1,5. Виходячи з вказаних вимог і визначається максимально допустима кількість символів.
 • Перевищення обмеження кількості рядків
  З метою забезпечення повноти і ясності викладення думки допускається незначне перевищення обмеження кількості рядків відповідних полів форми проекту.
 • Інформація відсутня
  Якщо поле форми проекту є обов'язковим, але інформація по ньому у користувача відсутня, потрібно ввести символ пропуску "-" (дефіс) без лапок і без пробілів або інших символів. Звертаємо увагу, що слово "немає" та його синоніми можуть негативно сприйматися експертами при оцінці проекту, тому такі слова взагалі не рекомендується вживати при заповненні будь-яких полів форми проекту.
 • Скорочення слів
  Скорочення слів в українській мові регламентує Державний стандарт України 3582-97 «Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила». Додаткова інформація щодо скорочення назв наукових ступенів.

 

Використання чернетки
Використовувати чернетку рекомендується лише досвідченим користувачам, які уважно ознайомилися з інформацією розділу "ДОВІДКА" - "РОБОТА З ПРОЕКТОМ", розуміють особливості, переваги та недоліки використання чернетки.
Чернетка проекту призначена для тимчасового збереження інформації заповнених полів форми проекту. Вона дозволяє користувачу повернутися до перерваної в Системі робочої сесії для продовження повного заповнення полів форми і відправлення проекту до Системи. При цьому додавати файли до форми проекту потрібно лише тоді, коли користувач зберігає чернетку як проект, інакше можлива помилка дублювання файлу.
Якщо файли все ж були прикріплені, потрібно дозаповнити обов'якові поля чернетки (хоча б символами пропуску "-" без лапок і без пробілів), вилучити прикріплені файли і завантажити їх під новими іменами, утвореними лат. символами, після чого спробувати зберегти проект до Системи. Пізніше, якщо це потрібно, проект можна відредагувати, додати або вилучити необхідні файли.
Якщо і це не допомагає зберегти чернетку як проект, значить вона зіпсована, її потрібно вилучити з переліку проектів і додати новий проект.
Редагування відправлених проектів
Проекти, що були відправлені до системи, в будь-який час можуть бути відредаговані користувачем. Для цього потрібно скористатися головним меню Системи "ПРОЕКТИ" -> "ПРОЕКТИ 2013/2014/2015" і поруч з назвою проекту клацнути по піктограмі, на якій зображено аркуш з олівцем. Після цього відкриється сторінка редагування форми проекту, на якій користувач може внести необхідні зміни і знову надіслати проект до Системи.
Назви прикріплюваних файлів
Файли, що додаються до профілю користувача, повинні мати назву, утворену латинськими символами. Наприклад, Project01_MiyVNZ_Ivanov.doc, List01_MiyVNZ_Ivanov.doc, Vityag01_MiyVNZ_Ivanov.doc, Nakaz01_MiyVNZ_Ivanov.doc.